Werkwijze

Werkwijze

Op onze school werkt een gevarieerd team. Het team bestaat uit onder andere groepsleerkrachten, onderwijsassistenten, NGT-assistenten, vakleerkrachten, logopedisten en intern begeleiders. Het team werkt samen met ouders. Deze samenwerking vormt de basis voor kwalitatief goed onderwijs.

Ons onderwijs ondersteunt de leerlingen in hun totale ontwikkeling. Het lesaanbod stemmen wij af op de behoefte van de leerling. Taalverwerving in NGT en in het Nederlands, spraakontwikkeling en communicatie nemen een centrale plaats in. Ook lerend spelen en het aanleren van sociale vaardigheden vinden wij belangrijk. Het spelen bevordert het leren en de taalontwikkeling van het kind en stimuleert het denken.

Wilt u meer weten over groepsindeling, ontwikkelingsperspectief, leerlingenzorg, leerlijnen, methodieken of ambities? Klik dan op één van deze onderwerpen in het menu rechts op deze pagina.

Vragen?

Heb je vragen over de school of wil je graag advies? Neem dan contact met ons op.