Leerlingenzorg en ontwikkelingsperspectief

Leerlingenzorg en ontwikkelingsperspectief

Jaarlijks kiezen wij per groep de leerroutekaarten uit en voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief (OPP). Hierin staan doelen die we willen behalen per groep en per leerling.

Wij streven naar een zo hoog mogelijk eindniveau van de leerling. De leerkracht stelt een ontwikkelingsperspectief voor. Dit gebeurt op  basis van dossiergegevens, vorderingen en de onderwijsbehoeften van de leerling. Dit voorstel wordt door de Commissie van Leerlingenzorg (CvL) vastgesteld. Ouders krijgen het ontwikkelingsperspectief. Wij vragen u of u akkoord gaat met dit plan. Daarna zullen wij 2 keer per jaar dit plan samen met u evalueren tijdens de bespreking in de Commissie van Leerlingzorg. U wordt daar altijd voor uitgenodigd. In het ontwikkelingsperspectief staat  waar de leerling naar toe gaat na onze school. Daar hoort een leerlijn/leerroute bij.

Op onze school werken we met vier uitstroomniveaus:

Gevorderd
Deze leerlingen gaan na de Dr. M. Polanoschool naar vmbo-T of havo. Deze leerlingen behalen vrijwel alle doelen van groep 8.

Basis
Deze leerlingen gaan na de Dr. M. Polanoschool naar vmbo-basis of beroepsonderwijs. Deze leerlingen behalen in groep 8 de meeste doelen van groep 6.

Minimum 
Deze leerlingen gaan na de Dr. M. Polanoschool naar vmbo met lwoo en praktijkonderwijs. Deze leerlingen behalen in groep 8 het niveau van groep 5 of lager.

Onder minimum: Praktijk 
Deze leerlingen gaan na de Dr. M. Polanoschool naar het speciaal voortgezet onderwijs