Leerlingenzorg en ontwikkelingsperspectief

Leerlingenzorg en ontwikkelingsperspectief

Jaarlijks kiezen wij per groep de leerroutekaarten uit en voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief (OPP). Hierin staan doelen die we willen behalen per groep en per leerling.

Wij streven naar een zo hoog mogelijk eindniveau van de leerling. De leerkracht en de logopedist stellen het ontwikkelingsperspectief op. Zij doen dit op basis van dossiergegevens en de onderwijsbehoeftes van de leerling. Het OPP bespreken wij met de ouders. Twee keer per schooljaar gaan we na of de leerling de doelen haalt tijdens een groepsbespreking. Wij bespreken dit met ouders.

Op onze school werken we met vier uitstroomniveaus:

Gevorderd
Deze leerlingen gaan na de Dr. M. Polanoschool naar vmbo-T of havo

Basis
Deze leerlingen gaan na de Dr. M. Polanoschool naar vmbo-basis of beroepsonderwijs

MinimumĀ 
Deze leerlingen gaan na de Dr. M. Polanoschool naar vmbo met lwoo en praktijkonderwijs

Voortgezet speciaal onderwijs
Deze leerlingen gaan na de Dr. M. Polanoschool naar het speciaal voortgezet onderwijs