Leerlingenzorg en ontwikkelingsperspectief

Leerlingenzorg en ontwikkelingsperspectief

Jaarlijks kiezen wij per groep de leerroutekaarten uit en voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief (OPP). Hierin staan doelen die we willen behalen per groep en per leerling.

Wij streven naar een zo hoog mogelijk eindniveau van de leerling. De leerkracht stelt een ontwikkelingsperspectief voor. Dit gebeurt op  basis van dossiergegevens, vorderingen en de onderwijsbehoeften van de leerling. Dit voorstel wordt door de Commissie van Leerlingenzorg (CvL) vastgesteld. Ouders krijgen het ontwikkelingsperspectief. Wij vragen u of u akkoord gaat met dit plan. Daarna zullen wij 2 keer per jaar dit plan samen met u evalueren tijdens de bespreking in de Commissie van Leerlingzorg. U wordt daar altijd voor uitgenodigd. In het ontwikkelingsperspectief staat  waar de leerling naar toe gaat na onze school. Daar hoort een leerlijn/leerroute bij.

Op onze school werken we met vier uitstroomniveaus:

Gevorderd
Deze leerlingen gaan na de Dr. M. Polanoschool naar vmbo-T of havo

Basis
Deze leerlingen gaan na de Dr. M. Polanoschool naar vmbo-basis of beroepsonderwijs

Minimum 
Deze leerlingen gaan na de Dr. M. Polanoschool naar vmbo met lwoo en praktijkonderwijs

Voortgezet speciaal onderwijs
Deze leerlingen gaan na de Dr. M. Polanoschool naar het speciaal voortgezet onderwijs