Ouders

Ouders

Ouders zijn een belangrijke partner voor de school. Zij kennen hun kind goed en maken het mee in de thuissituatie. De leerkracht en de logopedist zien de leerling in de schoolse omgeving. Samenwerking tussen ouders en school draagt bij aan de ontwikkeling van de leerling. Dat is ons gezamenlijke doel. Wij willen graag een goed contact tussen ouders en school.

Meekijken bij de logopedist

Het is mogelijk om bij een logopedieles van uw kind mee te kijken. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de leerkracht van uw kind.

Communicatieschrift

In de onderbouw wordt een communicatieschrift gebruikt door leerkrachten. U krijgt dagelijks te lezen wat er is gebeurd op school. U kunt op uw beurt de leerkracht schrijven over de dingen die zich thuis hebben afgespeeld. Als de leerlingen ouder worden (vanaf groep 3/4), vervalt het communicatieschrift. De leerling kan dan zelf vertellen over gebeurtenissen op school en thuis.

Weekbrief

Elke week krijgen de leerlingen een weekbrief mee naar huis. Daarin staat vermeld welke activiteiten en onderwerpen aan bod zijn geweest. Ook worden aankondigingen gedaan van activiteiten in de komende week.

informatieavond

Aan het begin van het schooljaar is er voor de ouders een informatieavond. Ouders worden op de informatieavond verwacht.

Gesprekken met ouders

Twee keer per jaar zijn er gesprekken over de ontwikkelingen van de leerlingen. In deze gesprekken wordt de ontwikkeling van uw kind besproken. Ouders worden op de gespreksavond met de leerkracht verwacht.

U wordt ook uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de leerlingbespreking van uw kind met de Commissie van Begeleiding (CVB). Wij bespreken dan uw kind aan de hand van het OPP. Zie voor verdere informatie de bijlagen hieronder.

 

Meekijken in de klas

In de onderbouw worden ouders regelmatig uitgenodigd om een dagdeel in de klas mee te lopen. Ook bestaat de mogelijkheid dat broertjes en zusjes, familieleden of anderen die met het kind te maken hebben op school een dagdeel meelopen. Dit kan ook op verzoek van de ouders. In de midden- en bovenbouw is een klassenbezoek alleen mogelijk als er speciale redenen voor zijn. Na overleg met de groepsleerkracht kan zo’n bezoek geregeld worden.

Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschap binnen Auris is als volgt geregeld.

  • Er is één Medezeggenschapsraad (MR) voor alle scholen en ambulante diensten van Auris Onderwijs.
  • Er is een deelraad op regioniveau.
Meer informatie

Ouderraad (OR)

De ouderraad overlegt regelmatig met de directie van de school over de gang van zaken op school. Ook organiseert de ouderraad allerlei leuke activiteiten, zoals de verjaardag van de school op 23 mei, de kerstmaaltijd, Sinterklaas en koffieochtenden en ouderavonden met een bepaald thema.

Elk jaar stellen we opnieuw de ouderbijdrage vast. Voor dit schooljaar staat dit bedrag op 37,50. Daarmee organiseren we leuke activiteiten voor de kinderen, zoals cadeautjes voor Sinterklaas, het kerstfeest, materiaal voor musicals, excursies en nog veel meer.

De leden van de ouderraad vindt u onder Onze medewerkers, onder het kopje Raden en vertrouwenspersonen.