Leerlijnen

Leerlijnen

In het onderwijs maken wij gebruik van leerlijnen voor al onze groepen. In de leerlijnen staat welke doelen wij willen behalen en welke methodieken wij hiervoor gebruiken. Onderaan deze pagina vindt u de leerroutekaarten. Klik op een witte balk voor het overzicht.

Leerlijnen

De Dr. M. Polanoschool biedt de volgende leerroutes aan:

 • Gevorderd
 • Basis
 • Minimum
 • Onder minimum (praktijk)

Welke leerroute een leerling volgt, staat vermeld in het Ontwikkeling Perspectief Plan (OPP). Dit plan ontvangt u ieder jaar en wordt in ieder bijeenkomst van de Commissie van Leerlingenzorg (waarvoor u wordt uitgenodigd) geëvalueerd. Bij iedere leerroute horen leerlijnen. In de leerlijnen staat welke doelen wij met uw kind willen behalen en welke methodieken wij hiervoor gebruiken. Onderaan deze pagina vindt u de leerroutekaarten. Klik op een witte balk voor het overzicht.

In de onderbouw starten wij vaak in een niveau wat achteraf te hoog zal blijken te zijn. We doen dat omdat wij proberen om het maximale uit de leerlingen te halen. We stellen de verwachtingen hoog, soms te hoog. In de midden- en bovenbouw groepen passen we, indien nodig, dit niveau aan op grond van de prestaties van toetsen uit de methode én de Cito toetsen. Deze beslissing wordt in de Commissie van Leerlingzorg genomen en altijd met ouders besproken. U wordt twee keer per jaar hiervoor uitgenodigd.

Bij het vak rekenen wordt er in de bovenbouw gewerkt in niveau groepen.

In de begeleiding aan leerlingen bieden wij vijf mogelijkheden.

 • Intensieve onderwijsondersteuning behorend bij een intensief arrangement
  Deze onderwijsondersteuning helpt de leerling mee te komen in het onderwijsaanbod van de leerroute. De leerling krijgt extra instructie, er wordt veel tijd besteed aan Nederlands en de Nederlands Gebarentaal. Er wordt veel gebruik gemaakt van visuele ondersteuning van de lesstof.
 • Zeer intensieve onderwijsondersteuning 
  Bij jonge leerlingen is er extra logopedische ondersteuning. Dit doen wij om bij het jonge kind zoveel mogelijk gebruik te maken van de taalgevoelige periode. Ook wordt articulatie gestimuleerd en indien mogelijk verbeterd. De leerling krijgt een individueel handelingsplan met een eigen aanpak en soms ook eigen doelen. De methodes die wij gebruiken, bieden voldoende mogelijkheden om alle kinderen verder te helpen.
 • Kiezen voor een lager aanbod 
  Bij deze vorm bieden wij de leerstof vertraagd aan. Dit doen wij bij leerlingen die om aanwijsbare redenen niet mee kunnen komen in het aanbod dat bij de leerroute hoort. Bij jonge leerlingen maken wij deze keuze minder snel. Leerlingen met een lager aanbod volgen de leerroute minimum of lager dan minimum (praktijk).
 • Doubleren (blijven zitten)
  Deze keuze maken wij vrijwel niet omdat uit onderzoek blijkt, dat dit niet effectief is.
 • Zorg aan leerlingen bij wie het erg goed gaat
  Er zijn ook leerlingen bij wie het erg goed gaat in een vak. Dan wordt er soms voor gekozen meer tijd te besteden aan een vak dat minder goed gaat. Zo kunnen we de doelen van de leerroute behalen. Heeft de leerling meer uitdaging nodig? Dan kunnen wij een verdiepend aanbod aanbieden. In een enkel geval beslissen wij samen met de ouders dat een leerling versneld naar een groep in een hoger leerjaar gaat.

In de midden- en bovenbouw plaatsen wij leerlingen in een leerroute aan de hand methode gebonden toetsen en die van de CITO-resultaten. De Commissie van Leerlingzorg bepaalt in overleg met de leerkracht welk aanbod een leerling krijgt. U wordt twee keer per jaar uitgenodigd om bij deze bespreking aanwezig te zijn. Vanaf groep 6 willen wij dat wij van 75% van de leerlingen het juiste (schoolverlaters niveau in groep 8) goed voorspeld (en in het OPP gezet) hebben.

Nederlands

Gevorderd, Basis en Minimum: 

Leerroutekaarten groepen 0-3:

Groep 0: https://scholen.auris.nl/wp-content/uploads/sites/16/nl-0-alle-uitstroomniveaus.pdf

Groep 1: https://scholen.auris.nl/wp-content/uploads/sites/16/nl-1-alle-uitstroomniveaus.pdf

Groep 2: https://scholen.auris.nl/wp-content/uploads/sites/16/nl-2-alle-uitstroomniveaus.pdf

Groep 3: https://scholen.auris.nl/wp-content/uploads/sites/16/nl-3.pdf

 

Omdat we in schooljaar 2021-2022 gestart zijn met een nieuwe taalmethode is de opbouw van de leerroutekaarten van groep 4-8 nog in conceptversie. Aan het eind van het schooljaar zullen we op basis van onze ervaringen met de nieuwe methode een definitieve versie vaststellen.

Zie hieronder de conceptversie van de leerroutes NL groep 4-8:

https://scholen.auris.nl/wp-content/uploads/sites/16/concept-nieuwe-route-nl-taal-actief_v1.docx

 

Overzicht van alle leerdoelen Nederlands groep 4-8 zijn in te zien via:

https://scholen.auris.nl/wp-content/uploads/sites/16/nlgroep-4.pdf

https://scholen.auris.nl/wp-content/uploads/sites/16/nlgroep-5.pdf

https://scholen.auris.nl/wp-content/uploads/sites/16/nlgroep-6.pdf

https://scholen.auris.nl/wp-content/uploads/sites/16/nlgroep-7.pdf

https://scholen.auris.nl/wp-content/uploads/sites/16/nlgroep-8.pdf

 

Communicatieve redzaamheid

Rekenen

Wat leert u kind op het gebied van rekenonderwijs?

De school maakt gebruik van de methode “Wereld in getallen 5”.

Dit is een digitale methode. Leerlingen maken vrijwel alle opdrachten op een computer.

 

Aan welke doelen wordt er gewerkt?

Wanneer u graag wilt weten aan welke doelen er gewerkt worden, kunt u klikken op de onderstaande links

(u komt dan terecht op de website van de uitgever).

 

Groep 3: alle leerroutes:

https://www.onderwijsvanmorgen.nl/wp-content/uploads/2021/04/WIG5_3_KINDDOELEN_BLOK1-9.pdf

 

Groep 4: alle leerroutes:
https://www.onderwijsvanmorgen.nl/wp-content/uploads/2021/04/WIG5_4_KINDDOELEN_BLOK1-9.pdf

 

Groep 5: alle leerroutes:
https://www.onderwijsvanmorgen.nl/wp-content/uploads/2021/04/WIG5_5_KINDDOELEN_BLOK1-9.pdf

 

Groep 6: Minimum en Basis leerroute:
https://www.onderwijsvanmorgen.nl/wp-content/uploads/2021/04/WIG5_6_KINDDOELEN_FS_BLOK1-9.pdf

Groep 6: Gevorderde leerroute:

https://www.onderwijsvanmorgen.nl/wp-content/uploads/2021/04/WIG5_6_KINDDOELEN_S_BLOK1-9.pdf

 

Groep 7: Minimum en Basis leerroute:
https://www.onderwijsvanmorgen.nl/wp-content/uploads/2021/04/WIG5_7_KINDDOELEN_FS_BLOK1-9.pdf

Groep 7: Gevorderde leerroute:

https://www.onderwijsvanmorgen.nl/wp-content/uploads/2021/04/WIG5_7_KINDDOELEN_S_BLOK1-9.pdf

 

Groep 8: Minimum en Basis leerroute:
https://www.onderwijsvanmorgen.nl/wp-content/uploads/2021/04/WIG5_8_KINDDOELEN_FS_BLOK1-9.pdf

Groep 8: Gevorderde leerroute:

https://www.onderwijsvanmorgen.nl/wp-content/uploads/2021/04/WIG5_8_KINDDOELEN_S_BLOK1-9.pdf

 

Toelichting:

S is een streefniveau. Het streven is dat leerlingen dit niveau aan het eind van de basisschool
behalen. Deze leerlingen kunnen doorstromen naar vmbo Theoretische leerweg (vmbo TL) of havo.

 

FS: Fundamenteel Streefniveau. Wij weten dat niet alle leerlingen (zelfs met extra inspanning) de doelen van het S niveau niet kunnen halen. Voor deze leerlingen werken wij aan het Fundamenteel streefniveau.

Wanneer leerlingen de doelen hiervan behalen, kunnen zij doorstromen in het vmbo basisberoeps gerichte leerweg (vmbo BB) of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo KG).

 

 

 

 

CIDS

Gevorderd en basis

 

Minimum en praktijk

Engels

Het vak Engels wordt aangeboden vanaf groep 7.

Leerlingen in de leerroutes “gevorderd” en “basis” (met als uitstroombestemming vmbo bb en hoger) krijgen 1 keer per week een half uur Engelse les uit de methode Stepping Up.

Leerlingen in de leerroute “minimum” krijgen één keer in de twee weken een half uur thematisch Engels. Het gaat dan om onderwerpen zoals “begroeten”, “dagen van de week”, “routines” “Engelse computer(spel) woorden” etc.

De school beschikt over een leerroutekaart op dit gebied. Daarop worden de vorderingen van leerlingen vastgelegd en twee keer per jaar besproken.

 

Het bevoegd gezag (school en bestuur) stelt leerlingen die de leerroute onder minimum volgen  vrij van methodisch Engels. Hier zal incidenteel Engels gegeven worden wanneer de leerling in aanraking komt met Engelse woorden.

Voor deze groep leerlingen worden aanvullende doelen gericht op de praktijk aangeboden.

Wereldoriëntatie

De methode “De Zaken van Zwijsen” wordt hiervoor gebruikt. Alle groepen nemen ook deel aan de educatieve programma’s van Diergaarde Blijdorp (twee keer per jaar) en het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie (twee keer per jaar). Daarnaast gebruiken we ook lessen van Schooltv; ‘Huisje, boompje, beestje’ en ‘Nieuws uit de natuur’.