Therapie onder schooltijd

Therapie op school en onder schooltijd is alleen mogelijk als de behandeling noodzakelijk is ter ondersteuning van het onderwijs. Hieronder staan de voorwaarden waar aan voldaan moet worden.

Therapie onder schooltijd is alleen toegestaan onder de volgende voorwaarden:

A. De Commissie van Leerlingzorg (CvL waarvoor u 2 keer per jaar uitgenodigd wordt) komt na overleg met de behandelaar tot de conclusie dat behandeling tijdens schooltijd noodzakelijk is.

B. In het OPP is vastgelegd op welke wijze de behandeling ondersteunend is voor het onderwijs.

C. In het OPP is aangegeven op welk moment de behandeling plaatsvindt en van welke onderwijstijd dit afgaat.

D. Ouders stemmen in met hetgeen in B en C in het OPP is vermeld.

E. Therapie onder schooltijd is tevens toegestaan als dit om een medisch of paramedisch geïndiceerde behandeling gaat.

Wanneer een leerling vanwege lichamelijke of psychische redenen niet volledig aan het onderwijs kan deelnemen, moet de school een aanvraag “afwijking onderwijstijd” bij de inspectie van onderwijs indienen.