Raden en vertrouwenspersonen

Ouderraad

Jan Hoogenboom

Sandra Dekker

Daniëlle Goudswaard

Patrick Binnendijk

Evert Staalduinen

Vertrouwenspersonen

Monique van Lavieren

Coördinator veiligheid en aanspreekpersoon bij pesten

Monique van Lavieren (aanspreekpersoon pesten)

Frans de Groot (coördinator veiligheid)