Raden en vertrouwenspersonen

Ouderraad

De ouderraad overlegt regelmatig met de directie van de school over de gang van zaken op school. De ouderraad beheert het geld van de ouderbijdrage. Zo worden allerlei leuke activiteiten, zoals de verjaardag van de school op 23 mei, de kerstmaaltijd, Sinterklaas en andere uitstapjes en activiteiten financieel ondersteund door de ouderraad. Voor het komende schooljaar zijn wij nog op zoek naar nieuwe leden voor de ouderraad. Lijkt het u leuk om hieraan deel te nemen? Neem dan contact op met de school!

Op de Auris Dr. M. Polanoschool zijn de volgende personen actief in de ouderraad.

• Patrick Binnendijk
• Vacature
• Vacature
• Vacature
• Vacature

Vertrouwenspersonen

Op de Auris Dr. M. Polanoschool zijn de vertrouwenspersonen Monique van Lavieren (m.v.lavieren@auris.nl) en Jan Markensteyn (j.markensteyn@auris.nl).

Coördinator veiligheid en aanspreekpersoon bij pesten

Monique van Lavieren (aanspreekpersoon pesten). Wanneer u denkt dat uw kind gepest wordt of zelf pest, kunt u contact met haar opnemen.

Frans de Groot (coördinator veiligheid)