• Auris Dr. M. Polanoschool

Auris Dr. M. Polanoschool

De Auris Dr. M. Polanoschool is een school voor leerlingen van 3 tot 12 jaar. Wij bieden onderwijs aan leerlingen die moeite hebben met horen. Wij vinden het belangrijk dat iedereen welkom is en zich ook welkom voelt bij ons op school. Wij passen de omgeving aan zodat deze aansluit bij de behoeften van de dove en slechthorende leerlingen en medewerkers. Bent u niet bekend met onze school en wilt u een kijkje nemen of meer informatie hebben? Neem gerust contact met ons op (Contactgegevens zijn te vinden onder het tabblad contact.),

Onze school is tweetalig. Dit wil zeggen dat zowel het Nederlands (ondersteund met gebaren) als de Nederlandse Gebarentaal aangeboden wordt aan de leerlingen. Beide talen staan op het rooster als een apart vak. Deze talen worden ingezet voor instructie- en onderwijsdoelen. Hoe groot of hoe klein de rol van beide talen is, bekijken we per leerling.

Leerlingen kunnen onderwijs volgen bij ons wanneer zij een onderwijsarrangement van Auris hebben gekregen. Dit proces loopt via aanmeldingspunt regio West. Indien van toepassing kan een ambulant dienstverlener vanuit Auris u hierbij ondersteunen.

Welkom

Welkom

Wij vinden het belangrijk dat iedereen welkom is en zich ook welkom voelt bij ons op school. Wij passen daarom de omgeving aan aan de behoeften van de dove en slechthorende leerlingen en medewerkers.

Tweetaligheid

Tweetaligheid

De Dr. M. Polanoschool is tweetalig. Nederlands en de Nederlandse Gebarentaal zijn instructietaal en doeltaal bij ons op school.

Betrokken

Betrokken

Alle medewerkers zijn professioneel betrokken bij de leerlingen en hun ouders. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich goed kunnen ontwikkelen. Daarbij observeren wij de behoeftes van elke leerling en passen zo nodig de omgeving aan.
Wij zetten graag onze kennis en betrokkenheid hiervoor in.

Expertise

Expertise

De medewerkers weten veel over doofheid en slechthorendheid. Wij geven regelmatig workshops of lezingen om onze kennis te delen. Taalonderwijs, leesonderwijs, sociaal emotionele vorming en didactiek is waar wij goed in zijn.

Doelgericht

Doelgericht

Wij werken met leerlijnen en een ontwikkelingsperspectief. Hierin staan alle doelen duidelijk omschreven.
Twee keer per schooljaar gaan we na of de leerlingen de doelen heeft behaald. Dit doen wij met een team vol professionals. Denk hierbij aan leerkracht, intern begeleider, orthopedagoog, docent Nederlandse gebarentaal, logopedist en met de ouders/verzorgers.

Wij gebruiken wetenschappelijk bewezen instrumenten die ondersteuning bieden bij het observeren en analyseren van de sociaal/emotionele ontwikkeling de leerlingen. Denk hierbij aan Psywel en Kindbegrip.

Daarnaast maken wij gebruik van het leerlingvolgsysteem ParnasSys en Mijn kleutergroep.Deze instrumenten gebruiken wij om de sociaal/emotionele ontwikkeling en de leerbehoeftes van de leerlingen in kaart te brengen en te volgen.