• Auris Dr. M. Polanoschool

Auris Dr. M. Polanoschool

De Auris Dr. M. Polanoschool is een school voor leerlingen van 3 tot 12 jaar. Wij verzorgen onderwijs aan leerlingen die moeite hebben met horen. Leerlingen met een onderwijsarrangement van Auris zijn welkom op onze school. Ook hun ouders zijn welkom.

Onze school is tweetalig. Dat wil zeggen dat zowel het Nederlands als de Nederlandse Gebarentaal aangeboden wordt aan de leerlingen. Beide talen staan op het rooster als een apart vak. Hoe groot of hoe klein die rol van beide talen is, bekijken we per leerling.

Lees hieronder wat wij belangrijk vinden.

Welkom

Welkom

Wij vinden het belangrijk dat iedereen welkom is en zich ook welkom voelt bij ons op school. Wij passen daarom de omgeving aan aan de behoeften van de dove en slechthorende leerlingen en medewerkers.

Tweetaligheid

Tweetaligheid

De Dr. M. Polanoschool is tweetalig. Nederlands en de Nederlandse Gebarentaal zijn instructietaal en doeltaal bij ons op school.

Betrokken

Betrokken

Alle medewerkers zijn professioneel betrokken bij de leerlingen en hun ouders. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich goed kunnen ontwikkelen. Daar zetten wij graag onze kennis en betrokkenheid voor in.

Expertise

Expertise

De medewerkers weten veel over doofheid en slechthorendheid. Wij geven zelf regelmatig workshops of lezingen om onze kennis te delen. Taalonderwijs, leesonderwijs, sociaal emotionele vorming en didactiek is waar wij goed in zijn.

Doelgericht

Doelgericht

Alle leerkrachten werken met een OPP. Hierin staan alle doelen duidelijk omschreven. Twee keer per schooljaar gaan we na of de leerling de doelen haalt tijdens een groepsbespreking. Wij bespreken dit met de ouders.