Auris Dr. M. Polanoschool Aurislogo

Deel dit artikel


Visie op de woensdag

Op de Dr. M. Polanoschool kunnen kinderen van groep 1 en 2 op woensdag naar een reguliere school in hun woonwijk. Lees meer...

Betreft:

Leerlingen uit groep 1 en 2 naar het regulier: visie

Voor:

Alle betrokkenen

Van:

MT Polanoschool

Datum:

April 2015


 

 

 

 

 

Op de Dr. M. Polanoschool kunnen leerlingen in groep 1 en 2 op de woensdag naar een reguliere school in hun woonwijk gaan.

Doel van het bezoek
Het belangrijkste doel is het maken van contact met horende leeftijdsgenootjes in de directe woonomgeving. Veel van onze leerlingen wonen in wijken met jonge gezinnen. Het hele dagen bezoeken van onze school voor dove en slechthorende (D/SH) leerlingen, doorgaans ver van de woonomgeving, kan leiden tot een geïso­leerde positie van het D/ SH kind in de kindergemeen­schap. De school in de buurt kan mogelijkheden bieden om de kinde­ren met elkaar bekend en vertrouwd te maken. Daarnaast kan extra gesproken taalstimulatie  in een onderwijssituatie een na te streven doel zijn. Tot slot is het fijn voor een jong kind om een dag per week geen (lange) reis naar de Polanoschool te hoeven maken.

Het tweede doel van het bezoek is het verkennen van de mogelijkheden voor een overstap naar het regulier onderwijs.

Procedure
Of een leerling wel of niet op woensdag naar het reguliere onderwijs gaat, wordt bepaald voordat de leerling vier jaar is in de CvB in oktober of maart.