Auris Dr. M. Polanoschool Aurislogo

Deel dit artikel


De Polanoschool is een veilige school!

Sinds vorig jaar werkt de Auris Polanoschool aan een traject om een veilige school te worden. Die doelstelling is behaald!

De Polanoschool heeft de “Veilige School Rotterdam” gevraagd de school te beoordelen op veiligheid. Onlangs heeft die audit plaatsgevonden. De commissie die de school bezocht en onderzocht, schreef het volgende: De Auris Dr. M. Polanoschool heeft tijdens de audit laten zien dat zij op alle onderdelen actief is om de veiligheid voor haar leerlingen, personeel, ouders en bezoekers te waarborgen.

Op grond daarvan adviseert de auditor de certificeringscommissie om aan de school het certificaat ‘Veilige school Rotterdam’ toe te kennen. Dit certificaat is 3 jaar geldig, in januari van het jaar 2021 komt de school dan in aanmerking voor de re-audit, waardoor de geldigheid van het certificaat kan worden verlengd.

Positieve bevindingen zijn dat het personeel, zowel onderwijzend, als onderwijsondersteunend, aangeeft dat zij samen verantwoordelijk zijn, er veel onderling vertrouwen is en dat met name de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen wordt gezien en opgepakt. Men is alert en afspraken en regels worden gehandhaafd. De leerlingen geven aan dat zij serieus genomen worden, er altijd ondersteuning mogelijk is en dat je het personeel kunt vertrouwen. Het is prettig om naar deze school te gaan. Men doet wat men zegt. De school is strikt in het handhaven en nakomen van de afspraken.