Auris Dr. M. Polanoschool Aurislogo

Urentabel en methodieken en methoden

De lesstof in de groep is vergelijkbaar met die van het regulier onderwijs. Wel hebben wij, waar nodig, een aangepast programma. De Auris Dr. M. Polanoschool is een tweetalige school: Nederlands en de Nederlandse Gebarentaal zijn instructietaal en doeltaal. Klik hieronder op een van de groene balkjes om meer te lezen over een methodiek of methode.

Naast onderstaande vakken hebben we ook nog vakken als schrijven, bewegingsonderwijs, zintuiglijke ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, Engels en expressie. Over al deze vakken en hun methoden kunt u de informatie terugvinden in het schoolplan.

*Engels

 • Leerlingen met een gevorderd uitstroomperspectief die voor de alle vakken op niveau zijn, krijgen in groep 7 en 8 per week 30 minuten Engels.
 • Leerlingen die niet beschikken over een mondelinge taalvaardigheid Nederlands en niet kunnen lezen (en dus feitelijk eentalig in de NGT zijn), krijgen geen Engels.
 • Leerlingen met uitstroombestemming Praktijk krijgen geen Engels.
 • Alle andere leerlingen krijgen in groep 8 een half uur Engels; na het afnemen van de Cito-toetsen en de methodegebonden toetsen krijgen zij een uur per week Engels.

Voor groepen/leerlingen die Engels krijgen, is een aanpassing van de urentabel nodig

** Verkeer

Verkeer 6 x 45 minuten onder WO- lessen in twee verkeersthemaweken per jaar

 • Welkom
 • Welkom

  Wij vinden het belangrijk dat iedereen welkom is en zich ook welkom voelt bij ons op school. Wij passen daarom de omgeving aan aan de behoeften van de dove en slechthorende leerlingen en medewerkers.
 • Tweetaligheid
 • Tweetaligheid

  De Dr. M. Polanoschool is tweetalig. Nederlands en de Nederlandse Gebarentaal zijn instructietaal en doeltaal bij ons op school.
 • Betrokken
 • Betrokken

  Alle medewerkers zijn professioneel betrokken bij de leerlingen en hun ouders. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich goed kunnen ontwikkelen. Daar zetten wij graag onze kennis en betrokkenheid voor in.
 • Expertise
 • Expertise

  De medewerkers weten veel over doofheid en slechthorendheid. Wij geven zelf regelmatig workshops of lezingen om onze kennis te delen. Taalonderwijs, leesonderwijs, sociaal emotionele vorming en didactiek is waar wij goed in zijn. 

 • Doelgericht
 • Doelgericht

  Alle leerkrachten werken met een OPP. Hierin staan alle doelen duidelijk omschreven. Twee keer per schooljaar gaan we na of de leerling de doelen haalt tijdens een groepsbespreking. Wij bespreken dit met de ouders.